Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Subskrypcja
Partnerzy projektu

Dołącz do nas

   

Kurator z Kaliningradu przedstawia w Kłajpedzie swoją wystawę 9000 km

W piątek 10 października o godzinie 18 w Sali wystawienniczej Klaipeda Culture Communication Centre (KCCC) na ulicy Didžioji Vandens, 2 w ramach projektu Close Stranger odbędzie się otwarcie wystawy 9000 km. Wystawa reprezentuje społeczną i kulturową panoramę Rosji, powstała ona w wyniku wieloletniej pracy kaliningradzkiego kuratora Evgenija Umanskiego.

Tytuł wystawy 9000 kilometrów nawiązuje do odległości między najdalej wysuniętymi na zachód i na wschód punktami Rosji, Władywostokiem i Kaliningradem. Taka jest też skala przedsięwzięcia.

Projekt powstał jako efekt dążenia do pokazania nowej geografii artystycznej każdego z regionów, zaprezentowania elementów składowych ich kultury, a jednocześnie do odkrycia ogólnego „ideogramu”, który opisywał by współczesny stan „wielkiej ojczyzny” – europejskiej i azjatyckiej, liberalnej i konserwatywnej, stołecznej i prowincjonalnej.

Evgenij Umanskij, kurator z Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts w Kaliningradzie, najdalej wysuniętym na zachód punkcie Rosji, jest inicjatorem badania spoleczno-kulturowego w ośmiu rosyjskichregionach.

W każdym regionie stworzono grupę twórczą, składającą się z artystów, pisarzy, dziennikarzy i krytyków sztuki. Uczestnicy badali artystyczną lub społeczną „markę” swojego „miejsca”, które z kolei stało się źródłem inspiracji dla ich dzieł sztuki współczesnej.

Gigantyczne “przemysłowe zwierzęta”, zakłady byłego Związku Radiezeckeigo, stopniowo popadające w ruinę; niszczejące Jasnoje, wieś w obwodzie Kaliningradzkim – byłe Kaukėnai, kwitnące miasto Prusów Wschodnich; intensywna imigracja Chińczyków na rosyjski daleki wschód czy życie w Sankt-Petersburgu – mieście, które zawsze było pomnikiem kultury – to są zaledwie kilka wątków, rozwijających się na oczach widzów na „drodze“ projektu.

9000 km to kontrastowa i zarazem gruntowna panorama Rosji, wymowna i pełna emocjonalnego napięcia, panorama nie zawsze znana przeciętnemu obcokrajowcowi. Swoisty charakter projektu i możliwość dostosowywania i transformacji jego składu w zależności od przestrzeni wystawienniczej pozwoliła autorowi włączyć go do międzynarodowego projektu wymiany kulturowej “Close Stranger”, w którym biorą udział trzy instytucji, związane ze sztuką współczesną  – Klaipėda Culture Communication Centre (KCCC, Litwa), Baltic branch of Russia’s National Centre for Contemporary Arts w Kaliningradzie oraz Centrum sztuki współczesnej  “Łaźnia” w Gdańsku.

Projekt “Close Stranger”, realizowany poprzez wymianę wystaw, rezydencje artystyczne i prezentacje wyników pracy twórczej artystów, dopełniają również spotkania i warsztaty edukacyjne dla ekspertów z trzech instytucji.

Wystawę 9000 km można obejrzeć w KCCC do 9 listopada 2014.

Głównym celem projektu „Bliski nieznajomy“, trwającego od grudnia 2012 do grudnia 2014, jest promocja współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Litwą i Rosją poprzez rozwój dwustronnych i trzechstronnych kontaktów. Szczególnym celem projektu jest umożliwienie trzechstronnej wymiany i powstanie transgranicznej sieci współpracy instytucji i profesjonalistów w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury w trzech miastach partnerskich oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współczesnych artystycznych, kulturalnych i społecznych rozwiązań na terenie trzech krajów partnerskich – Rosji, Polski i Litwy.

Projekt „Bliski nieznajomy“ powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Głownym celem projektu finansowanego ze środkow Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej jest wspieranie rozwoju wspołpracy pomiędzy Polską, Litwą i Rosją poprzez rozwój dwustronnych i trzechstronnych kontaktow. Calośćiowe koszta projektu „Bliski nieznajomy“ wynoszą 873,620.59 euro. Udział Programu wynosi 768,786.12 euro (88%). Wspofinansowanie instytujci, biorących udział w projekcie, wynosi 104,834.47 euro (12%).