Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Subskrypcja
Partnerzy projektu

Dołącz do nas

   

Międzynarodowa konferencja “Wpływ sztuki na wizerunek miasta”

konferencja_zaproszenie_A5_podgladowy

broszura3 PRODUKCYJNY

Organizacja konferencji: dr Agnieszka Wołodźko

Czy sztuka może przyczynić się do tego, by w mieście KAŻDY mógł poczuć się dobrze? I jaki w tym świetle potencjał niosą projekty realizowane w przestrzeni publicznej? Czy mają one charakter dialogiczny, włączający, czy też zatrzymują się na roli ozdobnika miejskiego życia? Innymi słowy: estetyzują czy są nośnikami zmiany? Do jakiego stopnia my, jako twórcy i organizatorzy tego rodzaju działań, możemy przyczynić się do spełnienia postulatu irlandzkiego artysty i kuratora Paula O’Neilla o „tworzenie pewnego sensu egzystowania na zewnątrz” poprzez tworzenie takich warunków, w których „różne grupy społeczne mogą się mieszać, współżyć ze sobą i poszukiwać >>(per)formatywnej podstawy dla tworzącej się wspólnoty<<”?

Prezentacje i dyskusje odbywać się w języku polskim i angielskim.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30 – 10:00 //Rejestracja uczestników, kawa na powitanie

10:00 – 10:20 //Powitania, wprowadzenie do konferencji: dr Agnieszka Wołodźko

 SESJA I: Miasto gościnne?Prowadzenie: Lena Prents

 10:20 – 10:45 //Dr Agata Skórzyńska, Remedium, botox czy prozac? Projekt partycypacyjny i instytucja w kryzysie.

 10:45 – 11:10 //Dr Vaidotas Dapkevicius, Walka o publiczną przestrzeń miejską.

 11:10 – 11:35 //Elżbieta i Ewa Okroy, Praca i sztuka, sztuka i zabawa. Fantazje na temat przestrzeni miejskiej.

 11:35 – 11:55 // Przerwa kawowa

 11:5512:20 // Sebastian Cichocki, Studium przypadku I: Park Rzeźby na Bródnie (Warszawa).

12:2012:45 //Jadwiga Charzyńska, Studium przypadku II: Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska (Gdańsk).

12:4513:10 //Monika Domańska, Studium przypadku III: Festiwal Traffic Design (Gdynia).

13:1013:35 //Grete Aagaard, Studium przypadku IV: projekt Gæstebúd – Feast/Hospitality (Århus)

13:35 – 13:40 // Podsumowanie sesji I

13:40 – 14:30 // Lunch (catering) [1]

 

SESJA II: Projekty w przestrzeni publicznej zrealizowanych w ramach projektu Bliski Nieznajomy – próba ewaluacji, Prowadzenie: dr Agnieszka Wołodźko

14:30 – 15:30 // Przedstawienie zrealizowanych projektów

15:30 – 16:45 // Panel dyskusyjny połączony z redakcją tekstu rekomendacji

Paneliści: Grete Aagaard, Jadwiga Charzyńska,Sebastian Cichocki, dr Vaidotas Dapkevicius, Monika Domańska, Torun Ekstrand,Lena Prents, Elżbieta Okroy, Ewa Okroy, dr Agata Skórzyńska, dr Agnieszka Wołodźko.

16:45 – 17:00//Podsumowanie i zamknięcie konferencji

17:00 – 19:00 // Przejazd prelegentów i oficjalnych gości konferencji do Dolnego Miasta. Spacer połączony z prezentacją projektów artystycznych zrealizowanych w tej dzielnicy

18:30//Kolacja, Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk, ul. Piwna 36/39 [2]

[1] Catering przewidziany jest tylko dla prelegentów i oficjalnych gości projektu Bliski Nieznajomy.

[2] Kolacja przewidziana jest tylko dla prelegentów i oficjalnych gości projektu Bliski Nieznajomy.

Konferencja odbywa się w ramach projektu Close Stranger / Bliski Nieznajomy. Projekt Close Stranger realizowany jest w okresie od końca 2012 do grudnia 2014 roku, przez CSW „Łaźnia”, Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts oraz Culture Communication Centre (Kłajpeda, Litwa). W jego ramach projektu organizowane są wystawy, publikacje, wyprawy badawcze, pobyty rezydencyjne dla artystów z Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy, konferencje naukowe, warsztaty i inne działania artystyczne. Kierownikiem artystycznym projektu po stronie CSW „Łaźnia” jest dr Agnieszka Wołodźko.