Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Subskrypcja
Partnerzy projektu

Dołącz do nas

   

FINALNA PREZENTACJA PROJEKTU BLISKI NIEZNAJOMY

Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 5, III piętro
21 maja 2015, godz. 17:00 – 20:00
Menedżer projektu: Julia Bardun
Kierownik artystyczny projektu w CSW Łaźnia: Agnieszka Wołodźko
Kierownik projektu w KCCC w Kłajpedzie: Ignas Kazakevicius

„Bliski Nieznajomy” to międzynarodowy projekt artystyczno-badawczy, który od stycznia 2013 r. realizowany był przez Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Centrum Komunikacji Kulturalnej w Kłajpedzie. Pozwolił na kolektywną analizę zachodzących obecnie zmian społecznych i politycznych w relacjach pomiędzy Polakami, Litwinami i Rosjanami. Realizowany był poprzez ekspedycje artystyczne, projekty w przestrzeni publicznej, rezydencje artystyczne, publikacje, wymianę wystaw, prezentacje i dyskusje. Każdy z partnerów projektu wniósł swój wkład w obraz tego terytorium tak, aby był on czytelny dla innych. Celem było zbudowanie trwałej sieci komunikacji pomiędzy naszymi miastami (Gdańskiem, Kaliningradem i Kłajpedą) i krajami (Polską, Rosją i Litwą) oraz sprawdzenie, do jakiego stopnia możemy dzielić się naszą wiedzą i kompetencjami, dla wspólnej twórczości.

Projekt „Bliski Nieznajomy”, w ramach którego w 2014 roku zorganizowano wystawę z udziałem  litewskich, polskich i rosyjskich artystów, która odbyła się w Kłajpedzie, Kaliningradzie i Gdańsku, nagle zyskał ostry wymiar społeczno-polityczny. Rozpoczęty w ramach długofalowego programu współpracy transgranicznej, był realizowany w czasie konfliktu pomiędzy Rosją i Europą, który pojawił się w wyniku interwencji Rosji na Ukrainie. Nieoczekiwanie każdy mieszkaniec regionu musiał skonfrontować się z pytaniem dotyczącym granic – tych kulturowych jak również politycznych i narodowych. Problem tożsamościowy nie jest niczym nowym. W przeszłości był on źródłem wielu traum w Europie Wschodniej. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób my – intelektualiści, artyści i obywatele swoich krajów – możemy wspólnie pracować na rzecz ich przezwyciężenia?

Finalna prezentacja będzie okazją do dyskusji zatytułowanej „Sztuka w czasach konfliktu”, w której udział wezmą przedstawiciele partnerów projektu a także zaproszeni goście, zaangażowani w sprawy współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej. Poprowadzi ją gdańska pisarka Barbara Piórkowska. Ponadto odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego na temat projektu oraz promocja płyty, która powstała po Festiwalu „Sound Around”. Po spotkaniu zapraszamy gości na prezentację dwóch projektów w przestrzeni publicznej: projekcji wideo „Tęcza” autorstwa rosyjskiego artysty Ewgenija Umanskiego (ściana kamienicy w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 64/65, projekcja w dn. 19-21 maja 2015 r. w godz. 21.00-24.00).

 

PROGRAM

17.00-17.15 – przywitanie gości

17.15-17.35 – prezentacja filmu dokumentalnego „Bliski nieznajomy”, reż. Marek Zygmunt

17.35-18.00 – Łukasz Szałankiewicz, prezentacja płyty „Sound Around”

18.00-19.45 – panel dyskusyjny „Sztuka w czasach konfliktu” (prowadzenie: Barbara Piórkowska, uczestnicy: Ona Bajoriniene (Centrum Komunikacji Kulturalnej, Kłajpeda), Julia Bardun (Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej, Kaliningrad),  Elena Cwietajewa (Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej, Kaliningrad), Łukasz Szałankiewicz (artysta), Agnieszka Wołodźko, (CSW Łaźnia), Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna), Piotr Wyrzykowski (artysta)

19.45-20.00 – Piotr Wyrzykowski, prezentacja akcji „Protest” i „Samospalenie”

20.00 – przejazd zaproszonych gości autobusem na miejsce realizacji pracy, w przestrzeni publicznej, rosyjskiego artysty Ewgenija Umanskiego pt. „Tęcza”, Gdańsk, ul. Rzeźnicka 64/65

 

W dniu 21 maja w przestrzeni miejskiej Gdańska odbędzie się akcja Piotra Wyrzykowskiego promująca aplikacje Protest i Samospalenie (https://play.google.com/store/apps/developer?id=Piotr+Wyrzykowski&hl=pl). Szukaj figur “protestujących”.

______________________________________________________________________

Projekt „Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego po obu stronach granicy UE-Rosja, podejmowanie wspólnych wyzwań i problemów oraz zachęcanie ludzi do współpracy. W ramach Programu podmioty prawne nie działające dla zysku z litewskich i polskich regionów nadgranicznych i całego Obwodu Kaliningradzkiego realizują wspólne projekty współfinansowane przez UE.

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały się połączyć swoją wiedzę, zasoby i losy. Razem, w czasie 50-letniego okresu poszerzania, zbudowały strefę rozwoju stabilności, demokracji i trwałego rozwoju, przy zachowaniu różnorodności kulturowej, tolerancji i wolności jednostki. Unia Europejska zobowiązała się do udostępniania swoich dokonań i wartości krajom i narodom poza jej granicami.