Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Naujienlaiškis
Projekto partneriai

Prisijunkite

   

Katalogai

Susitikimas. Pavogta praeitis

Ši paroda – tai sovietmečio utopinės architektūros, kaip atminties peizažo, tyrimas, kartu fiksuojant ir moters žvilgsnio transformacijas. Modernus miestovaizdis keitėsi trimis aspektais: semantiniu, funkciniu ir asmeniniu. Semantinės transformacijos nurodo pakeistus gatvių, stotelių ir parduotuvių pavadinimus. Funkcinės – pastatų paskirties ir architektūros pokyčius. Asmeninės patirties kaita susijusi su atmintimi ir jos atgaivinimu pasitelkus (ne)išgalvotas istorijas.

Kristinos Inčiūraitės ir Cooltūrisčių filmai bei objektai atidengia visus tris paslėptos praeities sluoksnius skirtinguose miestuose. Sovietmečio modernistinė architektūra vis dar primena pamėklišką praeitį, tačiau seni mitai kuria naujas istorijas ir performansus.

Kuratorė Laima Kreivytė

Susitikimas. Pavogta praeitis

 

Czerwonka_Srodek_Trzy sny_lt Witoslaw Czerwonka “Trys sapnai”

Daugelį metų Witosławo Czerwonkos idėja buvo veikti autonomiškai. Kaip prioritetinę ją vertino kone visų avangardinių krypčių menininkai. Tikslas buvo sukurti tokią meninio gesto rūšį, kur „personalinio kūrybiškumo dalis būtų minimali“. Procesinio ir automatiško, kartojamo ir nuasmeninto santykio su išorine tikrove paskirtis buvo eliminuoti iš meno kūrinio visą kitą turinį, išskyrus vaizdinį. Meno autonomiją ginantiems menininkams (veikiantiems „aukštesnių, universalių vertybių“ vardan) protas neleido reikšti emocijų, jis valdė instinktus, o vaizduotę ir intuityvųjį veiksmą išstūmė nuspėjama ir kūrėjo preliminariai priimta žaidimų teorija, konceptas, abstraktaus, hipotetinio pasaulio modelio, priklausančio vien meno pasauliui, grožis.

Kuratorė Jolanta Ciesielska

Witoslaw Czerwonka_Three dreams

 

01_russianred_02.10.2013.indd Jurijus Vasiljevas “Rusiška raudona”

Anot Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyriaus vadovės Jelenos Cvetajevos, „Russian Red“ (angl. rusiška raudona) interpretuoja XX a. Rusijos kaip totalios mitinės bei ideologinės raudonos spalvos viešpatijos įvaizdį. Raudona – istoriškai tradicinė Rusijos spalva – praėjusiame amžiuje įgijo represyviojo režimo įtaigos, įkvėptos socializmo statybų, karų, komunalinės buities, vėlesnės ekonomikos griūties bei visuotinio abejingumo, ir rado savo vietą tiek avangardiniame mene, tiek kiče. Nuvalkiota? Emociškai paveikiuose J. Vasiljevo darbuose „totali raudona“ pulsuoja nauja energija.

Ivan Chechot

Yuri Vasiliev. Russian Red

 

Made in Kaliningrad

“Laukiniai rusiški vakarai“, esklavas-anklavas“, “užsienis“ rusiškas Karaliaučius, – kokias tik asociacijas nesukelia neįprasta teritorija, atsiradusi TSRS sudėtyje po II Pasaulinio karo. Kaliningrado sritis – Rusijos dalis, dabar esanti užsienio valstybių apsuptyje, bet čia tik prasideda geografijos bei istorijos keistenybės, sukurdamos eilę refleksijų: Kaliningradas – Karaliaučius, Rusija – Prūsija, rytinės Europos žemės – pats vakariausias Rusijos taškas…. Istoriškai susiklostė taip, kad rusiškas Kaliningradas, buvęs prūsiškas Karaliaučius, tapo specifine vieta – naujos postgeografijos fenomenu, dviejų valstybių ambicijų susidūrimo tašku: prūsiškas paveldas, kuris didelėmis pastangomis buvo išstumiamas iš tarybinio miesto, ant prūsiško grindinio išaugusi monstriška architektūra, Karaliaučiaus miesto gyventojo filosofo Imanuelio Kanto atminimo pavertimas kaliningradietiško troškimo įsikomponuoti į europietišką istoriją didžiuoju naratyviniu simboliu.

Yulia Gnirenko, Irina Tchesnokova, Evgeny Umansky

Made in Kaliningrad

 art_gidas_web_spreed-1_

Meno gidas „Pažink svetimšalį: Gdanskas – Kaliningradas – Klaipėda“

2013m. birželio 29 – liepos 11 d. trijų valstybių – Lietuvos, Lenkijos, Rusijos menininkai, meno kritikai, istorikai leidosi į kultūrinę ekspediciją per Gdanską, Kaliningradą, Klaipėdą bei šių miestų apylinkes. Ekspedicijos metu dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos rinko medžiagą, kuri sugulė į tris šalis siejančio Baltijos regiono meno ir kultūros gidą (katalogą), aprėpiantį naujus kultūrinius maršrutus, iliustruotus projekto dalyvių požiūriu įdomiais kultūros objektais ir projekto metu sukurtais meno kūriniais, žurnalistų pastebėjimais, vietos žmonių interviu.

Ekspedicija buvo vykdoma projekto „Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus“ rėmuose 2013-2014 m. Projektą įgyvendino Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kartu su Kaliningrado Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyriumi (Rusija) ir Gdansko Šiuolaikinių menų centru Łaznia (Lenkija).

 art_gidas_web_spreed

 art_terminal_web-1_

Remake  arba meno terminalas

Šis katalogas pristato lietuvių kuratorių ir meno kritikų Igno Kazakevičiaus ir Vido Poškaus sukurtą„Meno terminalo“ projektą, unikalų meno sklaidos, vertinimo ir pažinimo algoritmą. Čia pristatoma Lietuvos šiuolaikinio meno scenos remake`as ir šešiolika pagrindinių jos stereotipų – fenomenų bei menininkų.

„Meno terminalas“ suteikia galimybę aprėpti plačias kūrėjų ir suvokėjų gretas, ir yra tarsi netradiciniu būdu surašyta recenzija – kondensuotas kūrybos apibendrinimas, skirtas bet kokio kultūrinio bei meninio pasirengimo lankytojui. „Jūsų požiūris – mūsų koncepcija“, – teigia kuratoriai. Naudodami kičo estetikos elementus,I. Kazakevičius ir V. Poškus konstruoja „parodas parodoje“, hiperbolizuoja menotyros ir kuratorystės funkcijas: vertinti, bendradarbiauti, organizuoti, tirti. 

art_terminal_web

 closestranger_web_spreed-1_

Pažink svetimšalį

Šis katalogas pristato parodą „Pažink svetimšalį“. 2013 m. partneriai iš Kaliningrado, Gdansko ir Klaipėdos pradėjo bendrą projektą, menininkai nuvyko gyventi į menininkų rezidencijas miestuose-partneriuose. Kaip šių apsilankymų rezultatą menininkai sukūrė meno projektus, komentuojančius rezidencijose įgytus įspūdžius. Parodos „Pažink svetimšalį“ tikslas yra padėti mums nutiesti stiprias bendravimo gijas tarp mūsų miestų ir šalių. Parodos turinys leidžia naujai pažvelgti į dabartinius santykius tarp Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos.

closestranger_web_spreed