Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Naujienlaiškis
Projekto partneriai

Prisijunkite

   

Apie projektą

Projekto pavadinimas: Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus.

Vadovaujantis partneris: Valstybinio šiuolaikinio meno centro Kaliningrado filialas (RU)

Partneriai: Savivaldybės viešoji kultūros įstaiga Šiuolaikinio meno centras „Laznia” (PL), Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (LT)

Projekto biudžetas: 873 795,59 eurai
Paramos suma: 768 940,12 eurai
Projekto trukmė: 24 mėn.
Priemonė: 2.2 „Žmogiškojo potencialo vystymas gerinant socialines sąlygas, valdymą ir mokymosi galimybes“

Bendrasis projekto tikslas yra vystyti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Karaliaučiaus (Kaliningrado, Rusija) ir Klaipėdos (Lietuva) gyventojų. Kiti projekto tikslai apima pasienio institucijų tinklo ir profesionalų, dirbančių šiuolaikinio meno ir  kultūros srityje trijuose partnerių miestuose, trišalių mainų palengvinimą ir informacijos sklaidą apie šiuolaikinį meną, kultūrą ir socialines problemas projekto teritorijoje trijose Programos šalyse: Rusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Pagrindiniai planuojami projekto rezultatai yra šie:

1) 25 trišaliai ir 55 dvišaliai meno renginiai, kuriuos įgyvendins mažiausiai trys viešojo sektoriaus įstaigos ir 80 šiuolaikinio meno ir kultūros profesionalai iš Kaliningrado srities (Rusija), Lenkijos ir Lietuvos.

2) Daugiau kaip 80 šiuolaikinio meno ir kultūros profesionalų, įskaitant menininkus, kuratorius, muzikantus ir rašytojus iš Karaliaučiaus (Kaliningrado), Gdansko ir Klaipėdos aplankys partnerių šalis, susipažins su jų kultūros ir socialinėmis realijomis, pasidalins savo ekspertine patirtimi su vietos kolegomis ir plačiąja publika ir kartu sukurs 54 meno darbus.

3) Bus sukurta keturkalbė internetinė duomenų bazė su daugiau kaip 150 straipsnių apie šiuolaikinį meną ir kultūrą Karaliaučiuje (Kaliningrade), Gdanske ir Klaipėdoje, išleisti ir tikslinėms projekto grupės išplatinti 7 katalogai/ lankstinukai (iš viso 8500 egz.).

4) Daugiau kaip 22 000 asmenų iš trijų partnerių miestų aplankys projekto renginius ir projekto metu pristatytų 140 meno darbų pagalba susipažins su šiuolaikiniu menu ir socialiniais procesais kaimyninėse šalyse.

5) Bus parengtos ir išbandytos 9 meno mokymo programos, leisiančios Karaliaučiaus (Kaliningrado), Gdansko ir Klaipėdos gyventojams geriau suprasti kaimyninių šalių meną.

6) Bus pagerintos pareiškėjo ir jo partnerių techninės sąlygos.

Projektas „Pažink svetimšalį“ įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos 20072013 m. programą. Pagrindinis programos, finansuojamos Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos Federacijos lėšomis, tikslas – stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos bendradarbiavimą plėtojant dvišalius ir trišalius santykius.

 

ES sudaro 27 šalys narės, nusprendusios pamažu sujungti savo praktinę patirtį, išteklius ir kurti bendrą ateitį. Per 50 metų plėtros laikotarpį, puoselėdamos kultūrinę įvairovę, toleranciją bei asmens laisves, jos drauge sukūrė stabilumo, demokratijos ir darnaus vystymosi erdvę. ES siekis – skleisti savo vertybes ir dalytis pasiekimais su kaimyninėmis šalims ir tautomis.

 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos 20072013 m. programa siekiama skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, skatinant kaimyninių tautų bendradarbiavimą. Pagal šią Programą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų ne pelno organizacijos kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, finansuojamus ES ir Rusijos Federacijos lėšomis.