Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Subskrypcja
Partnerzy projektu

Dołącz do nas

   

Sztuka w przestrzeni publicznej

Close Stranger/Sztuka w przestrzeni publicznej 2013

Artyści:

Julijonas Urbonas, Chodząc po ścianie: wstęp do teorii projektowania choreografii - wykład/performance /karuzela
07.09.2013, godz. 19.
Miejsce: Ściana Klubogalerii BUNKIER, ul. Olejarna 3

Zróbmy to razem (Monika Waraxa, Kuba Budzyński, Bartek Bartosiński)
27-29 września 2013
Miejsca: Billbordy w przestrzeni miejskiej Gdańska
Projekcje:
Teatr w Oknie ul. Długa
Teatr Wybrzeże-Malarnia, ul. Teatralna (koło Targu Węglowego)- projekcja w godz. 21-24

Gentle women (Łagodne kobiety), Wspomnienia szczęścia
28 września – 29 grudnia 2013
Miejsce: ul. Korzenna niedaleko Mostu Zakochanych (naprzeciwko Bałtyckiego Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35)

Roman Klemencov, Dialog, instalacja w przestrzeni publicznej
07.10.2014– 31. 12. 2014
Miejsce: , róg ul. Szopy i Długie Ogrody

Piotr Wyrzykowski, Samospalenie, aplikacja
 dostępna do pobrania
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.blastlab.samospalenie

Jewgienij Umanskij, Tęcza dla wszystkic
light-box, 2014

Realizacje w przestrzeni publicznej Gdańska odbywające się w ramach projektu Close Stranger pojawiały się bez zapowiedzi, nagle zaznaczając swoją obecność w przestrzeni miasta. Celowo zrezygnowaliśmy z formuły Festiwalu, na pierwszy plan wysunęła się reakcja odbiorców, zaskoczonych niespodziewanym przybyszem.

We wrześniu 2013 roku w różnych punktach Gdańska pojawiły się zagadkowe billboardy będące podsumowaniem siódmej edycji akcja Zróbmy to razem, autorstwa  polskiego duetu Kuby Budzyńskiego i Moniki Waraxy.  Edycja realizowana w ramach Close Stranger miała formę para- konkursową. Każdy, kto wziął udział miał szansę na publikację swojego wpisu na bilbordach. Akcja skupiała się na pytaniach dotyczących sztuki w przestrzeni publicznej. Uczestnicy poproszeni zostali o dokończeń zdań dotyczących tego rodzaju działalności artystycznej – jak jest odbierana, czym jest praca artystyczna w łatwo dostępnym otoczeniu, czy jej wyjście z galerii zbliżyło ją do odbiorcy?

Rosyjska grupa Gentle women zaprosiła mieszkańców Gdańska do udziału w  nowym rytuale. W Europie istnieje wiele tzw. mostów miłości. Jako znak szczęścia, trwałości małżeństwa i miłości, nowożeńcy wieszają na nich kłódki, na których piszą swoje imiona. Następnie klucz wrzucają do rzeki. Niedaleko gdańskiego „mostu szczęścia” ustawiona została klatka. Każda kobieta mogła zostawić w niej swoją sukienkę, powiązaną ze wspomnieniem ważnego wydarzenia, silnego, emocjonalnego szoku. Ubrania w artystycznym obiekcie  wystawione zostały na działanie czynników atmosferycznych, upływającego czasu, stopniowo ulegały niszczeniu, stając się paradoksalnie symbolem przemijania i  ulotności szczęścia.

Performance litewskiego artysty Julijonasa Urbonasa, Chodząc po ścianie: wstęp do teorii projektowania choreografii był odtworzeniem pracy amerykańskiej pionierki współczesnego tańca, Trishy Brown.  Artystka w swojej choreografii wykorzystała przestrzeń ściany używając sprzętu wspinaczkowego. Swoim projektem nie tylko stworzyła nowy alfabet, otworzyła nową  przestrzeń dla ruchu, ale także pokazała, że wynalazki we współczesnym tańcu często wynikają z uwarunkowań i otoczenie. Postawa ta okazała się bliska twórczości litewskiego artysty, którego interesuje  tworzenie choreografii poprzez design. W przeciwieństwie do oryginału Julijonas Urbonas do udziału w swoim projekcie zaprosił publiczność.

Na początku października 2014 przy zbiegu ulic Szopy i Długie Ogrody pojawiła się przestrzenna kompozycja autorstwa litewskiego artysty Romana Klemencova Dialog. Składająca się z dwunastu modułów, wyposażonych w okrągłe, kolorowe soczewki praca zaprasza przechodniów do interakcji. Promienie słoneczne przenikające przez soczewki tworzą „efekt kolorowego cienia”, zmieniający się w zależności od pozycji słońca.  Oferują możliwość alternatywnego spojrzenia na otaczającą przestrzeń, krajobraz, architekturę.

Praca Piotra Wyrzykowskiego Samospalenie pojawiła się w publicznej przestrzeni internetu. Projekt artysty przybrał formę  aplikacji, którą bezpłatnie pobrać można z Google Play na urządzenia mobilne. Aplikacja pozwoli na dokonanie wirtualnego, jednorazowego samospalenia. Samospalenie pojawia się w pracy polskiego artysty jako jedna z  najbardziej radykalnych form politycznego protestu.

  Rosyjski artysta Evgenij Ulmansky swoją interwencją zatytułowaną Tęcza dla wszystkich przybliży mieszkańcom Gdańska, jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Narodowego w Gdańsku, dzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny.  Jego fragment jako light-box pojawi się na ścianie w najbliższym otoczeniu instytucji będąc zaproszeniem do zapoznania się z dziełem. Praca zmieni kontekst funkcjonowania obrazu, jego fragment wyrwany z muzealnego kontekstu stanie się częścią życia codziennego.