Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Subskrypcja
Partnerzy projektu

Dołącz do nas

   

Jewgienia Laptewa

Jewgienia Laptewa (1987) jest poetką, artystką i dziennikarką. Absolwentka Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w specjalności dziennikarskiej i instytutu PRO ARTE, w specjalizacji dziennikarstwo kulturowe. Członkini grup artystycznych „SAMIZHE” i „Gentle ladies”. Jako artystka, Jewgienia wzięła udział w licznych wystawach i projektach artystycznych: wystawa własna „Myśli” (Kaliningrad, 2004); studencka wystawa sztuki „Arteria” (Kaliningrad, 2005); wystawa „Rzeczywistość subiektywna” (Kaliningrad, 2008); międzynarodowy festiwal sztuki współczesnej „Interfest: krótki obieg” (Czerniachowsk, 2008); „Duży-mały” (Świetłogorsk, 2008); performance „Nie umiem grać na pianinie” (Kaliningrad, 2008); jedna z kuratorów projektu „Szelest, czyli cztery godziny przed opadnięciem liścia” (Kaliningrad, 2008); performance „Sucha poezja”; akcja „Koniec lata” (Saint Petersburg, 2008). Jewgienja brała udział w międzynarodowym festiwalu poezji „Slowwwo” (Kaliningrad, 2006-2008); I festiwalu poezji studenckiej na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nauk Humanistycznych (Moskwa); rosyjsko-litewskim plenerze „Baltoslavia” (Zelenogradsk, 2007); dniach literatury w Obwodzie Kaliningradzkim (2008); międzynarodowym festiwalu poezji medialnej „Wentylator” (Saint Petersburg, 2009). Jej poezja była publikowana w antologii współczesnej poezji kaliningradzkiej „Dzieci bezdomnych nocy” (2006); magazynie „Paralele” (w tłumaczeniu na litewski) (2007); zbiorze poezji „Moja muzyka” (Saint Petersburg, 2009); almanachu „Dzień otwartych okien 2” (Moskwa, 2009). Autorka książek artystycznych „Sucha poezja”, „Sucha poezja. Część dwa”, „Kolacja ciszy” (2008).