Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Naujienlaiškis
Projekto partneriai

Prisijunkite

   

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz

Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz (gimė 1963 m. Lipiany’uose) yra performansų atlikėjas, choreografas ir šokėjas. Bendradarbiavo su Sopoto Raiškos teatru, palaiko nuolatinius ryšius su „Sfinkso“ klubu, kuriam kuria happening’us ir madų šou scenografiją. 1995 m. įkūrė avangardinį teatrą „Skaityk iš mano lūpų“ (″Read My Lips Theatre″), rodžiusį didelio emocionio atgarsio Gdanske ir Berlyne sulaukusius spektaklius. Savo tarpdisciplininiams pasirodymams naudoja įvairias judėjimo formas. Juose svarbų vaidmenį vaidina vaizdas ir muzika, o svarbiausia medžiaga yra emocijos. Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz bendradarbiauja su daugeliu menininkų ir neabejotinai yra spalvingiausia Lenkijos Trimiesčio (Gdansko, Sopoto ir Gdynės) figūra.